Ekonomický informačný systém EUROsecom

Cenník IS EuroSecom

IS EuroSecom

Akcie a zľavy

IS EuroSecom

EUROsecom od firmy EDcom s.r.o. je modulárny internetový ekonomický informačný systém a kompletný manažérsky informačný systém, tvorený z modulov schopných pracovať samostatne alebo ako ucelený informačný systém s využitím modulov podľa potrieb zákazníka.

Už aj funkčna podpora pre chromebooky, androidy, tablety, iPady a iPhone.

Výhody IS EUROsecom
  • Spojenie dlhoročných skúsenosti v oblasti informačných systémov s fenoménom internetu, Vám prináša nezávislosť na priestore a čase v ktorom môžete využívať služby nášho IS. V prípade vysokých nárokov na flexibilitu môžu pojmy ako kancelária alebo pracovná doba nadobudnúť nový rozmer.
  • Odpadá potreba investícií a prevádzkových nákladov do drahých lokálnych serverov a ich programového vybavenia. Užívateľ má prostredníctvom nášho IS k dispozícii u nášho providera výkon a spoľahlivosť hardware tak vysokej kvality že by v prípade využívania lokálneho IS jeho cenu v mnohých prípadoch nebol ochotný akceptovať.
  • Užívateľ nemusí vykonávať aktualizácie IS spojené s legislatívnymi zmenamy, zmeny sú zabezpečené centrálne.
  • Často opakované činnosti pri práci s modulom ÚČTOVNÍCTVO je možné zautomatizovať pomocou asistenta EkoRobot.
  • Zákazník získava plnú podporu pri implementácii, zaškolení a aj počas prevádzky IS.
MODULY IS EUROsecom

FINANČNÉ PODVOJNÉ A JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO zabezpečujú všetky činnosti potrebné pre pohodlné vedenie účtovnej agendy. Automatické účtovanie a tlač pokladničných dokladov, pokladničnej knihy, faktúr a ostatných účtovných dokladov, vytváranie kompletných účtovných a štatistických výkazov vo formáte PDF.


MZDY A PERSONALISTIKA spracujú kompletnú mzdovú a personálnu agendu od vyplatných pások a pracovných zmlúv jednotlivých zamestnancov až po mzdové a evidenčné listy alebo štatistické výkazy a výkazy TREXIMA.


DOPRAVA zabezpečí tlač záznamov o prevádzke vozidiel, faktúrovanie dopravy, vedenie knihy jázd a cestovných príkazov až po automatické vytváranie súhrnov za vozidlá a autopark a sledovanie normovanej a skutočnej spotreby vozidiel.


SKLAD zabezpečuje tlač príjemok a výdajok materiálu, tovaru či iných zásob a kompletnú evidenciu skladových kariet a zostáv pre efektívne riadenie skladov.


DLHODOBÝ MAJETOK a DROBNÝ MAJETOK vedie kompletnú evidenciu majetku.


VÝROBA umožňuje operatívnu evidenciu rozpracovaných i hotových zákazok a vyhodnotí náklady a tržby výroby.


ANALÝZY poskytnú manažérom komplexný pohľad o rentabilite činnosti firmy a podiel jednotlivých zamestnancov, stredísk či zákaziek na zisku či nákladoch celej firmy.


Podrobné informácie o našom informačnom systéme nájdete na www.eurosecom.sk

Kontaktujte nás

Na telefónnych číslach

0905804265
0905665880
0905665881

alebo na mail

edcom@edcom.sk

Adresa firmy:

COEX spol. s r.o.
Štefánikova 715
905 01 SENICA

IČO: 17330581
DIČ:2020342511
IČ DPH: SK2020342511

Adresa prevádzky:

COEX spol. s r.o.
Štefánikova 715
905 01 SENICA

Počet návštev

počítadlo.abz.cz